Minuta sedintei CL 12.06.2019

ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 12 IUNIE 2019

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 557/2019, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 10 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.192/2019 privind aprobarea Regulamentului consolidat şi armonizat al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi ,,pentru”

2. Hotărârea nr.193/2019 privind modificarea pct.1 şi pct.5 din art. 1 al H.C.L. nr.456/2018 pentru aprobarea măsurilor propuse de către Comisia pentru Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi ,,pentru”

3. Hotărârea nr.194/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1 ”.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi ,,pentru”

4. Hotărârea nr.195/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2 ”.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi ,,pentru”

Petroşani, 12 iunie 2019

SECRETAR,
JR. DELIA VELICI

Comments are closed