Minuta sedintei CL 11.03.2020

ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 11 MARTIE 2020

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată de îndată, prin Dispoziţia nr.222/2020, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătuta şi adoptata următoarea hotărâre:

1.Hotărârea nr.59/2020 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 100.000 lei pentru gestionarea situaţiilor generate de apariţia unor îmbolnăviri cu virusul COVID-19 în Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

Petroşani, 11 martie 2020

SECRETAR GENERAL,
DELIA VELICI

Comments are closed