Minuta sedintei CL 10.07.2018

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.612 /2018,. emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.235/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.500 lei în vederea organizării evenimentului ,,Nedeia Troiţei” ce se va desfăşura în zona turistică Parâng în luna august 2018 şi scutirea participanţilor de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

2..Hotărârea nr.236/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei pentru premierea unor elevi şi profesori
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

3..Hotărârea nr.237/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2541/19.03.2018 încheiat cu d-na Nicoară Floarea.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

4..Hotărârea nr.238/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1097/05.12.2005 încheiat cu dl.Dobai Csaba şi d-na Dobai Margareta Ilona.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

5..Hotărârea nr.239/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2539/19.03.2018 încheiat cu d-na Teşcan Viorica.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

6..Hotărârea nr.240/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune nr.2542/02.04.2018 şi nr.2562/26.06.2018 încheiate cu d-na Iszlai Maria -Magdolna..
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

7. .Hotărârea nr.241/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.689/26.05.1997 încheiat cu d-na Golgoţiu Gabriela.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

8..Hotărârea nr.242/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1571/29.04.2010 încheiat cu dl.Popoviciu Marcel – Horia.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

9..Hotărârea nr.243/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1426/04.03.2009 încheiat cu dl. Costache Aurel.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

10. .Hotărârea nr.244/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.191/02.08.1993 încheiat cu dl. Petruş Nicolae.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

11..Hotărârea nr.245/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1180/06.03.2007 încheiat cu SC Amos Divers SRL.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

12..Hotărârea nr.246/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.986/18.12.2002 încheiat cu dl.Mingyart Pavel – Adrian.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

13..Hotărârea nr.247/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1568/22.04.2010 încheiat cu dl. Rădoi Nicolae.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.248/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1673A/07.06.2011 încheiat cu SC Electroutil Aliser SRL.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

15 ..Hotărârea nr.249/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1671/31.03.2011, încheiat cu dl. Cudalb Mihai – Lucian..
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

16..Hotărârea nr.250/2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului construcţie ,,Clădire atelier” şi teren situate în strada 1 Mai, notate în C.F. nr .65306 Petroşani, nr.cadastral 65306-C1.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”, 1,,abţinere” ( dl. cons. Vladislav),
1 vot ,,împotrivă” ( dl. cons. Barbu)

17.Hotărârea nr.251/2018. privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 3068 mp.situat în Petroşani, str. Dîlja Mare – fn, notat în CF 65222 Petroşani, nr. cadastral 65222.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 2,,abţineri” ( d-nii consilieri Vladislav şi Barbu)

18 .Hotărârea nr.252/2018 privind acordarea premiilor ,,Excelsior” pentru promovarea imaginii culturale a municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”şi 1,,abţinere” ( dl. cons. Vladislav)
Dl. cons. Butulescu şi d-na cons. Muntean, nu au votat

19. .Hotărârea nr.253/2018 privind înlocuirea unui consilier local în Comisia de validare.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”( dl. cons. Lăutaru nu a votat)

20 ..Hotărârea nr.254/2018 privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale din municipiul Petroşani la Varpalota
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

21 .Hotărârea nr.255/2018 privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul al sportivilor aflaţi în cantonament la Baza Didactică a Clubului Sportiv Şcolar din Parâng, în zilele de 17 şi 23 iulie 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

22 .Hotărârea nr.256/2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

23 .Hotărârea nr.257/2018 privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

24 .Hotărârea nr.258/2018 pentru modificarea şi completarea HCL nr.117/2015 privind aprobarea unor taxe percepute de Clubul Sportiv Municipal Jiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”, 2 ,,abţineri” ( d-na cons. Niţă, d-ra cons. Grigoriu), 1 vot ,,împotrivă” ( dl. cons. Cornea)

25 .Hotărârea nr.259/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare sens giratoriu intersecţia DN 66 cu str. Dealului, municipiul Petroșani, jud. Hunedoara” .
Hotărârea a fost adoptată cu 17voturi,,pentru”

26. Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul II 2018.

27.Raport de activitate al Direcţiei de Asistenţă Socială în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pe semestrul I 2018.

Petroşani,11.07.2018

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed