Minuta sedintei CL 09.10.2018

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.948 /2018, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 12 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1.Hotărârea nr.360/2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.361/2018 privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.362/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de liceele din municipiul Petroşani al evenimentului cultural-artistic ,,Balul Bobocilor 2018”.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

4 Hotărârea nr.363/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma etapei de evaluare tehnică și financiară pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 120, STRADA 1 DECEMBRIE 1918
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

5 Hotărârea nr.364/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma etapei de evaluare tehnică și financiară pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 7, STRADA AVRAM IANCU
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

6 Hotărârea nr.365/2018 DE APROBARE A PROIECTULUI (CERERII DE FINANȚARE) ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECT: ” „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” – cod SMIS 117296”Axa prioritară: 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbonPrioritatea de Investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale Apel de proiecte nr.: POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”
Petroşani, 9 octombrie 2018
SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed