Minuta sedinței CL 09.01.2018

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 14/2018 emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1. Hotărârea nr.1/2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului Sectiunii de funcţionare şi dezvoltare pe anul 2017.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.2/2018 pentru completarea prevederilor art.1 al HCL nr.327/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, pentru anul 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

Petroşani, 9 ianuarie 2018

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed