Minuta sedintei CL 08.08.2018

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.705/2018, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1 Hotărârea nr.266/2018 pentru completarea și actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.122/2018 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.267/2018 privind aprobarea trecerii a două parcele de teren în suprafaţă de 485 mp. notată în CF nr.65335 Petroşani, nr. cad. 65335 şi 1962 mp., notată în CF nr.65336 Petroşani, nr. cad. 65336, din domeniul privat al municipiului Petroşani în domeniul public al acestuia.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.268/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.997/31.07.2003 şi nr.2125/10.11.2014, încheiate cu dl.Popescu Nicolae-Constantin.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.269/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.189/02.08.1993, încheiat cu dl.Suceveanu Cornel Ioan.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.270/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2151/30.12.2014, încheiat cu dl.Suciu Gheorghe Dănuţ..
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.271/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.204/02.08.1993, încheiat cu dl.Bar Zeno Nicolae.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.272/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.206/02.08.1993, încheiat cu d-na Chelaru Livia Elena.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”
8. Hotărârea nr.273/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2518/05.01.2018, încheiat cu dl.Trană Florin Constantin şi dl. Vieru Cătălin Daniel.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

9 Hotărârea nr.274/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.244/10.08.1993, încheiat cu d-na Liciu Maria.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.275/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.195/02.08.1993, încheiat cu dl. Roşca Mihai Radu.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.276/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2170/25.02.2015, încheiat cu dl. Stelli Ştefan.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.277/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.180/29.07.1993, încheiat cu d-nii Paszternak Lucian, Paszternak Iosif şi d-na Paszternak Margareta.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.278/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1285/19.12.2008, încheiat cu d-na Iloiu Mirela, d-na Iloiu Cornelia şi dl. Iloiu Sorin Radu.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.279/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1298/07.03.2008, încheiat cu d-na Stratulat Liliana.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.280/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1001/18.11.2003, încheiat cu dl. Ivan Alexandru Mircea.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr.281/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr 230/10.08.1993, încheiat cu dl.Appel Francisc.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.282/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1124/21.03.2006, încheiat cu dl. Blându Vasile.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

18.Hotărârea nr.283/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 220/02.08.1993, încheiat cu dl. Holinger Vasile Sorin.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

19.Hotărârea nr.284/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1071/14.07.2005, încheiat cu d-na Chelariu Simona Georgeta.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

20 Hotărârea nr.285/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.248/10.08.1993, încheiat cu d-na Chelariu Simona Georgeta.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

21.Hotărârea nr.286/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1352/21.08.2008, încheiat cu dl. Lovas Cristian.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr.287/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1041/13.12.2004, încheiat cu d-na Delurinţu Emilia.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

23. Hotărârea nr.288/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 1849/01.10.2012, încheiat cu S.C. Mito Edil S.R.L..
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

24.Hotărârea nr.289/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2572/20.07.2018, încheiat cu dl. Dogaru Gheorghe Bogdan.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

25.Hotărârea nr.290/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1894/01.02.2013, încheiat cu dl. Nedu George.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

26.Hotărârea nr.291/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.235/10.08.1993, încheiat cu dl. Papa Ioan Roman.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

27. Hotărârea nr.292/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.860/12.05.1999, încheiat cu S.C. Enel Distribuţie Banat S.A., actuală E-Distribuţie Banat S.A..
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

28.Hotărârea nr.293/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2487/19.09.2017, încheiat cu d-na Oden Elena şi dl.Oden Mehmet Sener.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

29.Hotărârea nr.294/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1788/30.03.2012 şi nr.1971/27.08.2013, încheiate cu S.C. Profil Electro Prestcom S.R.L. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

30. Hotărârea nr.295/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.199/02.08.1993, încheiat cu dl. Mitroi Gheorghe.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

31Hotărârea nr.296/2018. privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.198/02.08.1993, încheiat cu dl. Crăciunescu Ion.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

32.Hotărârea nr.297/2018 pentru modificarea art.1 al HCL nr.196/2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

33.Hotărârea nr.298/2018 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 495 mp., situat în strada Anghel Saligny, nr.36, notat în CF nr.64123 Petroşani, nr. cadastral 670, nr.top.584/1/2.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

34.Hotărârea nr.299/2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1243 mp., situat în strada Anghel Saligny, nr.36, notat în CF nr.64123 Petroşani, nr. cadastral 670, nr.top.584/1/2.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

Petroşani, 9 august 2018

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed