Minuta sedintei CL 07.08.2019

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.758 /2019, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 10 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1.Hotărârea nr.226/2019 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.227/2019 privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani .
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.228/2019 privind aprobarea proiectelor declarate câștigătoare în cadrul procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Petroșani.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.229/2019 privind aprobarea cotei de combustibil pentru două autovehicule achitiţionate de Primăria Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.230/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire soclu amplasare statuie, intersecţie DN66 cu str. Mihai Viteazu” municipiul Petroșani, jud. Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.231/2019 privind aprobarea încheierii unor contracte de activitate sportivă cu antrenorii şi jucătorii echipei de fotbal seniori ai Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

Petroşani, 7 august 2019

SECRETAR,
JR. DELIA VELICI

Comments are closed