Minuta sedintei CL 06.12.2018

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1156/2018, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 12 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre::

1.Hotărârea nr.434/2018 pentru modificarea art.3 al HCL nr.404/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 79.500 lei în vederea organizării Revelionului 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru”

Petroşani, 7 decembrie 2018

Comments are closed