Minuta sedintei CL 05.12.2019

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1224/2019, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.346/2019 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.347/2019 privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

Petroşani, 5 decembrie 2019

SECRETAR GENERAL,
DELIA VELICI

Comments are closed