Minuta sedintei CL 04.12.2018

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1143 /2018, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.429/2018 DE APROBARE A PROIECTULUI (CERERII DE FINANȚARE) ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECT: ” „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” – cod SMIS 119887” Axa prioritară: 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de Investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale Apel de proiecte nr.: POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”

2.Hotărârea nr.430/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizați pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 1B, STRADA ȘT.O.IOSIF.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”

3.Hotărârea nr.431/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizați pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 2, STRADA PĂCII.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”

4.Hotărârea nr.432/2018 DE APROBARE A PROIECTULUI (CERERII DE FINANȚARE) ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECT: ” „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” – cod SMIS 119886” Axa prioritară: 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de Investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale Apel de proiecte nr.: POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”

5.Hotărârea nr.433/2018 privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea de locuinţe sociale şi din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ,,pentru” şi 1,,abţinere” ( dl. consilier Pascu)
Petroşani, 5 decembrie 2018
SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed