Minuta sedintei CL 04.09.2018

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.771/2018, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al municipiului Petroșani
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii UAT Municipiul Petroșani la evenimenul EXPO REAL 2018, in standul Romaniei, desfasurat in perioada 08-10 octombrie 2018, la Munchen, Germania
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

Petroşani, 04 septembrie 2018

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed