Minuta sedinta CL 31.01.2019

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.90 /2019, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1.Hotărârea nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea HCL nr.444/2018 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

2..Hotărârea nr.3/2019 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi aprobarea numărului de personal din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

3..Hotărârea nr.4/2019 privind modificarea numărului de personal, a statului de funcţii și a organigramei Direcției de Asistență Socială Petroșani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

4..Hotărârea nr.5/2019 privind modificarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

5..Hotărârea nr.6/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

6..Hotărârea nr.7/2019 privind aprobarea încheierii unor contracte de servicii de asistenţă medicală şcolară.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

7..Hotărârea nr.8/2019 privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

8..Hotărârea nr.9/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

9..Hotărârea nr.10/2019 privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul al organizatorilor şi formaţiilor participante la festivalul WINTERFEST 2019, în staţiunea Parâng, în perioada 14-17 februarie 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

10..Hotărârea nr.11/2019 privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani a imobilului Sală de sport din str. Oituz, nr.7.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.12/2019 privind darea în folosinţă gratuită către Centrul de Transfuzie Sanguină Petroşani a spaţiului din cadrul Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.13/2019 privind modificarea prevederilor alineatului a) din Anexa nr.1 la HCL nr.386/2018 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4122 mp. situată în str. Stadionului, nr.8.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”, 2 voturi,,împotrivă” ( d-nii cons. Vladislav, Barbu), 1 ,,abţinere” (d-na cons. Niţă)

13.Hotărârea nr.14/2019 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 47 mp. situat în str. Aviatorilor, bl.54 A, ap.29, către dl. Diaconescu Andrei-Cosmin.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

14..Hotărârea nr.15/2019 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 18 mp. situat în str. Cloşca, bl.4, către S.C.VISA S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

15..Hotărârea nr.16/2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1540 mp., situată în str. Aleea Poporului, nr. 1.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”, 2 voturi,,împotrivă” ( d-nii cons. Vladislav, Barbu )

16..Hotărârea nr.17/2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 21 mp., situată în str. Dărăneşti, f.n.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.18/2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 760 mp., situată în str.General Dragalina, nr.8.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

18..Hotărârea nr.19/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.70/08.05.2009 încheiat cu CEC BANK S.A. Bucureşti – Sucursala Deva.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

19..Hotărârea nr.20/2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 28 mp. situat în str. 1 Decembrie 1918, aferent spaţiului comercial din zona Spitalului de Urgenţă, notat în CF nr.65245 Petroşani, nr. cadastral 65245.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”, 2 ,,abţineri” ( d-nii cons. Barbu, Niţă), 1 vot ,,împotrivă” ( dl. cons. Vladislav)

20.Hotărârea nr.21/2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 415 mp. situat în str.Stadionului, f.n., notat în CF nr.65310 Petroşani, nr. cadastral 65310..
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”, 1 ,,abţinere” ( d-na cons. Niţă)

21..Hotărârea nr.22/2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 30 mp. situat în str. 1 Decembrie 1918, aferent spaţiului comercial din zona Spitalului de Urgenţă, notat în CF nr.64356 Petroşani, nr. cadastral 573, nr.top.876-879,907/2/b/d.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”, 3 ,,împotrivă” ( d-nii cons. Vladislav, Barbu, Niţă)

22 Hotărârea nr.23/2019 privind organzarea, la Petroşani, a unui Colocviu naţional intitulat ,,Centenar Ion D. Sîrbu /1919 – 2019”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

23..Hotărârea nr.24/2019 pentru finanţarea proiectului cultural ,,PETROŞANIUL MEU / Cartea a doua” cu ocazia aniversării a 100 de ani de învăţământ românesc în Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

24..Hotărârea nr.25/2019 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani d-nei prof. Adina Stan.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

25 Hotărârea nr.26/2019 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani muzicianului Iosef KAPPL.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

26. .Hotărârea nr.27/2019 privind modificarea numărului de personal, organigramei şi a statului de funcţii al Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

27..Hotărârea nr.28/2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de AS Bike & Run Petroşani a competiţiei ,,Parângul Night Challenge”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

28..Hotărârea nr.29/2019 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei de hrană şi a indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii ,,Salvamont Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

29..Hotărârea nr.30/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

30 Hotărârea nr.31/2019 privind darea în folosinţă gratuită către Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara a spaţiului situat în Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului de Urgenţă Petroşani .
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

31 Hotărârea nr.32/2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea organizării vizitei pe bază de reciprocitate a unor elevi şi profesori de la Liceul Thuri Gyorgy Varpalota.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

32.Raport privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei aferente anului 2018 de către Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino” Petroşani.

33..Raport privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trim. IV 2018.

34.Raport privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe anul 2018.

35.Raport de activitate al Direcţiei de Asistenţă Socială în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pe semestrul II 2018.

36.Planul de activitate al Comisiei pentru probleme de apărare (CPA) în anul 2019.

37.Raport de deplasare la Varpalota.

38.Raport privind stadiul înscrierii datelor în Registrul Agricol 2015-2019, pentru semestrul II al anului 2018, conform art.8, alin.4 din Ordinul nr.289/147/7325/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019.

39.Diverse

Petroşani, 1 februarie 2019

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed