Minuta sedinta CL 28.12.2018

 

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1225/2018, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.466/2018 privind privind transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri de retur către S.C. SUPERCOM S.A.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.467/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, pentru anul 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

3 Hotărârea nr.468/2018. pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr.302/2015 privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale a Municipiului Petrosani, până la data de 31 decembrie 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

4 Hotărârea nr.469/2018. pentru modificarea Anexei la HCL nr.192/2018 privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar din patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroșani.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

Petroşani, 28 decembrie 2018

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed