Minuta sedinta CL 28.11.2016

ŞEDINŢEI  DE ÎNDATĂ  A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA  DE  28  NOIEMBRIE  2016

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1706/2016, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 10  consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată  următoarea hotărâre:

1. Hotărârea nr.326/2016 pentru aprobarea încheierii unui contract pentru depunerea deşeurilor menajere cu S.C. Pregoterm S.A. Vulcan.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

Petroşani, 29 noiembrie  2016

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed