Minuta sedinta CL 28.02.2019

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.178 /2019, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1.Hotărârea nr.41/2019 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Crucea Roşie Română-Subfiliala Petroşani pentru realizarea unor acţiuni comune în anul 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

2.Hotărârea nr.42/2019 pentru aprobarea planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul municipiului Petroşani pentru anul 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

3.Hotărârea nr.43/2019 privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

4.Hotărârea nr.44/2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 21.069 lei către Asociaţia Municipiilor din România reprezentând cotizaţia aferentă anului 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

5.Hotărârea nr.45/2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.400 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petrosani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Schi Turism Montan ,,Pro – Parâng” Petroşani la ,,Serbările Zăpezii 2019” şi ,,Cupa Pro Parâng 2019” în luna martie 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

6. Hotărârea nr.46/2019 privind aprobarea Programului comun pe anul 2019 încheiat între oraşele înfrăţite Petroşani şi Várpalota.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

7.Hotărârea nr.47/2019 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Petroşani pentru anul şcolar 2019-2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

8.Hotărârea nr.48/2019 privind aprobarea procedurii de acordare a facilităților la plata impozitului / taxei pe clădiri, a impozitului / taxei pe teren şi a taxei de salubrizare.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

9.Hotărârea nr.49/2019 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

10.Hotărârea nr.50/2019 privind aprobarea demarării procedurilor de dizolvare şi lichidare
a S.C.Termoficare Serv S.R.L.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

11. Hotărârea nr.51/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 66A: Petroșani-Dâlja Mică- Dâlja Mare, L= 5245 m, municipiul Petroșani, jud. Hunedoara”, în conformitate cu OUG nr. 114/2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

12.Hotărârea nr.52/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare termică bl. 12 str. Păcii – rest de executat” municipiul Petroșani, jud. Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

13.Hotărârea nr.53/2019 privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energie electrică în cuantum de 1.000 lei pentru două locuinţe din fondul locativ al Municipiului Petroşani, administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

14.Hotărârea nr.54/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.5097/2013 încheiat cu Asociaţia Umanitară Carbo Gremium din Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

15.Hotărârea nr.55/2019 privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 21,85 mp. situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90, către Partidul Pro România.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”, 1 ,,abţinere” ( dl. cons. Durbacă)

16. Hotărârea nr.56/2019 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ, a unei locuinţe sociale şi a unei reatribuiri de locuinţă din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”, 1,,abţinere” ( dl. cons. Cornea)

17.Hotărârea nr.57/2019 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului
“ Spatiu administrativ “ situat in str. 1 Decembrie 1918, nr. 90.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

18. Hotărârea nr.58/2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 12 mp. situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

19.Hotărârea nr.59/2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 10 mp. situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

20. Hotărârea nr.60/2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 7 mp. situată în str. Timişoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

21. Hotărârea nr.61/2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 18 mp. situată în str. Gociu Nicuşor, zona blocurilor 19 D(H2) şi 19 E(H3).
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

22.Hotărârea nr.62/2019 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 55 mp. situat în str.Avram Iancu, bl.8, parter, către S.C.Socom Unirea Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ,,pentru”( dl. cons. Rus şi d-ra cons. Grigoriu, nu au votat)

23.Hotărârea nr.63/2019 pentru modificarea art.1 şi art.5 din HCL nr.354/2018 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 5,5 mp. situat în str. 6 August.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

24. Hotărârea nr.64/2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 525 mp. situat în str. Dâlja Mare – fn, notat în CF 65501 Petroşani, nr. cadastral 65501.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

25.Hotărârea nr.65/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru” ( dl. cons. Lăutaru nu a votat)

26.Hotărârea nr.66/2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 100 mp., situat în strada Păcii, nr.10 A, notat în CF nr.63817 Petroşani, nr. cadastral 63817.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru”

27. Hotărârea nr.67/2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 27 mp., situat în strada Independenţei, garaj nr.117, notat în CF nr.62289 Petroşani, nr. cadastral 62289.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru”

28. Hotărârea nr.68/2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1633 mp., situat în strada Griviţa Roşie, f.n. notat în CF nr.63517 Petroşani, nr. cadastral 63517.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ,,pentru”, 1 vot ,,împotrivă” ( dl. consilier Vladislav)

29 Hotărârea nr.69/2019 privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru
transportul cu telescaunul al profesorilor, antrenorilor şi sportivilor participanţi la ,,Cupa Piticot / Cupa Gardienii Muntelui” şi ,,Cupa Pro Parâng”, în staţiunea Parâng, în perioada 9 – 10 martie
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

30.Proiectele de hotărâre:
– privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire soclu amplasare statuie, intersecţie DN66 cu str. Mihai Viteazu” municipiul Petroșani, jud. Hunedoara;
– privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1770 mp. situat în str. Griviţa Roşie, nr.36, notat în CF 65586 Petroşani, nr. cadastral 65586;
– privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1610 mp. situat în str. Griviţa Roşie,nr.36, notat în CF 65586 Petroşani, nr. cadastral 65586, au fost retrase de pe ordinea de zi a şedinţei.

31.Diverse

Petroşani, 01.03.2019

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed