Minuta sedinta CL 27.12.2016

ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 27 DECEMBRIE 2016

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1848./2016, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre:

1.Hotărârea nr.359/2016 privind rectificarea bugetului municipiului Petro;ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

Petroşani, 27 decembrie 2016

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed