Minuta sedinta CL 27.08.2015

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1372/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.232/2015 privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”
2.Hotărârea nr.233/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 19.500 lei în vederea sărbătoririi Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, în luna octombrie 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

3 Hotărârea nr.234/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.500 lei în vederea organizării ,,Zilei Mondiale a Educatorului” în luna octombrie 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

4 Hotărârea nr.235/2015pentru aprobarea Planului de Dezvoltare Locală a Municipiului Petroşani pe perioada 2014-2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.236/2015 pentru completarea prevederilor art.71 din HCL nr.18/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.237/2015privind darea în folosinţă gratuită către Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara a spaţiului situat în str. Constructorul, nr.2, în suprafaţă de 12,41 mp.,pe o perioadă de 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

7 .Hotărârea nr.238/2015 privind darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara a spaţiului situat în Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului de Urgenţă, în suprafaţă de 226,54 mp., pe o perioadă de 1 an.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.239/2015privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului “ Spatiu administrativ “ situat in str. 1 Decembrie 1918, nr. 90.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.240/2015privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 1037/24.01.2007 a imobilului construcţie situat în Petroşani, str. Coasta nr.9 ( fosta Staţie de montă) cu 2 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”
10.Hotărârea nr.241/2015 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 3024 mp. situat în str. Dâlja Mare, nr.56.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”
11. Hotărârea nr.242/2015privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 572 mp. situat în str. Dâlja Mare, nr. 35/1.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”
12. Hotărârea nr.243/2015 privind aprobarea tarifului de depozitare a deşeurilor municipale.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

. 13.Proiectul de hotărâre pentru implementarea proiectului ,,Administraţia publică şi consilierii mai aproape de cetăţeni”, nu a întrunit cvorumul legal pentru a putea fi adoptat.
Petroşani, 28 august 2015

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed