Minuta sedinta CL 26.11.2015

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 26 NOIEMBRIE 2015

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.2024/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.308/2015 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”
2. Hotărârea nr.309/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.200 lei în vederea asigurării transportului reprezentanţilor de la Colegiul Economic ,,Hermes” Petroşani la Târgul Firmelor de Exerciţiu ,,Rivulus Dominarium”, ediţia a IX-a, ce va avea loc la Baia Mare în perioada 4-5 decembrie 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.310/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Petroșani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.311/2015 pentru modificarea Anexei la HCL 335/2014 privind aprobarea preţurilor pentru transport pe cablu ( telescaun TS 3) zona Parâng din Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.312/2015 pentru modificarea Anexei la HCL 363/2014 privind aprobarea preţurilor pentru transport pe cablu ( vechiul telescaun ) zona Parâng din Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.313/2015 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp, situat în strada Aviatorilor, notat în CF nr.64348, nr. cadastral 64348.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.314/2015 privind aprobarea vânzării a două parcele de teren în suprafaţă totală de 54 mp, situat în strada Aviatorilor, garaj nr.4-5,notate în CF 61322 Petroșani, nr. cadastral 61322.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.315/2015 privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energia electrică în cuantum de 1.000 lei pentru locuinţa situată în Petroşani strada Peştera Bolii, nr.3, ap.5.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.316/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.600 lei în vederea premierii sportivilor de la Clubul Sportiv Pantera Neagră ce au obţinut rezultate deosebite la concursul de Taekwon-do ITF ,,Cupa României”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”(d-nii consilieri Postolache, Rad , Muntean, nu au votat)

10. Hotărârea nr.317/2015 privind aprobarea participării municipiului Petroșani la Cererea de propuneri de proiecte nr. 3 /2015 “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori” din cadrul Programului Operațional capital Uman 2014 – 2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

11. Hotărârea nr.318/2015 privind aprobarea propunerii de trecere a managementului asistenţei medicale a Spitalului de Urgenţă Petroşani din subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroşani în subordinea Ministerului Sănătăţii
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

12. Hotărârea nr.319/2015 pentru aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

13. Hotărârea nr.320/2015 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

Petroşani, 27 noiembrie 2015

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed