Minuta sedinta CL 24.08.2015

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1431/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.

La şedinţă au participat un număr de 12 consilieri în funcţie.

În sedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:


  1. Hotărârea nr.230/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”.

 

2.Hotărârea nr.231/2015 privind aprobarea bugetului municipiului Petroşani.

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”.

 

Petroşani, 24 august 2015

SECRETAR,

ADRIAN NEGOE

Comments are closed