Minuta sedinta CL 22.12.2015

 

ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 22 DECEMBRIE 2015

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.2475 /2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 10 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre:

1. Hotărârea nr.341/2015 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

Petroşani, 22 decembrie 2015

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed