Minuta sedinta CL 22.03.2019

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.289 /2019 emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1 Hotărârea nr.83/2019 privind aprobarea Actului aditional nr.3 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

2. Hotărârea nr.84/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2019 privind aprobarea Proiectului „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 1, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 3.2, Apel de proiecte nr. POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI si a cheltuielilor legate de acesta.

3. Hotărârea nr.85/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2019 privind aprobarea Proiectului „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 2, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 3.2, Apel de proiecte nr. POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI si a cheltuielilor legate de acesta.

4. Hotărârea nr.86/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1 ”.

5. Hotărârea nr.87/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate”şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2 ”.

Petroşani, 22 martie 2019

SECRETAR,
JR. DELIA VELICI

Comments are closed