Minuta sedinta CL 21.11.2016

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1621/2016, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.309/2016 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 300 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de Şcoala Gimnazială ,,I.G.Duca”ˇ, Clubul Impact ,,Români cu normă întreagă” şi Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni al atelierului ,,Seară de IMPACT”, în decembrie 2016 la Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.310/2016 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” (·d-na cons.Niţă)

3. Hotărârea nr.311/2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.304/2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.312/2016 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani Episcopia Ortodoxă Română a Devei şi Hunedoarei şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara în vederea implementării activităţilor aferente proiectului: EDUCA – Egalitate, Daruire, Universalitate, Crezamant, Ajutor, Cod proiect: 106574, care este depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 Prioritatea de investiție 10i, apel de proiecte POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.313/2016 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.9279/2012 încheiat cu Asociaţia ,,Thumende “ˇValea Jiului.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”( dl. cons. Rad nu a votat)

6.Hotărârea nr.314/2016 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren in suprafată de 156 mp, situat in str.Independenţei, nr.37 , catre S.C.VISA S.A.Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”, 2 ,,abţineri” ( dl. cons. Barbu şi d-na cons.Niţă) , 1 vot ,,împotrivă” ( dl. cons. Vladislav)

7.Hotărârea nr.315/2016 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren in suprafată de 26 mp, situată în Piaţa Agroalimentară Centrală.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”, 1 vot ,,împotrivă”, dl. cons. Vladislav ( dl.cons. Rus şi d-ra cons. Grigoriu nu au votat)

8.Hotărârea nr.316/2016 privind modificarea prevederilor art.1, lit.,,a”ˇdin Anexa nr.1 la HCL nr.252/2016 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren in suprafată de 165 mp, situată în str. Unirii, nr.8 A.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.317/2016 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului – spaţiu prestări servicii, în suprafaţă de 18 mp, notat în CF nr.60366–C1-U42 Petroşani nr. Cadastral 60366–C1-U42 situat în str. Avram Iancu, bl.12, nr.5.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr.318/2016 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 24 mp. situat în strada 9 Mai, notat în CF nr.62888, nr. Cadastral 1786, nr.top.375/97/24/c/5/6/d/b/2/10/2/4/20.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

11. Hotărârea nr.319/2016 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 160 mp. situat în strada Viitorului, nr.25/1, notat în CF nr.64461, nr. cadastral 64461.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

12. Hotărârea nr.320/2016 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 223 mp. situat în strada Fabricilor, nr.11, notat în CF nr.64638, nr. cadastral 64638.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

13. Hotărârea nr.321/2016 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 576 mp. situat în strada Funicularului, nr.16, notat în CF nr.64724, nr. cadastral 64724.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

14. Hotărârea nr.322/2016 privind rectificarea bugetului municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15. Hotărârea nr.323/2016 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei pentru premierea d-lui Avram Marius Iancu.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” ( dl. cons. Drăgoescu)

16. Hotărârea nr.324/2016 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea editării şi tipăririi unei cărţi-document ,,Petroşaniul meu”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

17. Hotărârea nr.325/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”( d-na cons. Muntean nu a votat)

Petroşani, 22 noiembrie 2016

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed