Minuta sedinta CL 20.05.2015

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.811/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 12 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.164/2015 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

2.Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului Cinematograf Victoria si teren aferent și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Reabilitarea şi modernizarea cinematografului „VICTORIA” din municipiul Petroşani, a fost amânat.

Petroşani, 21 mai 2015

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed