Minuta sedinta CL 19.03.2019

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 281/2019 emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.73/2019 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizaţi pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 120, STRADA 1 DECEMBRIE 1918.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.74/2019 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizaţi, pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 122, STRADA 1 DECEMBRIE 1918.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.75/2019 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici- actualizaţi pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 22, STRADA AVIATORILOR.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.76/2019 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 7, STRADA AVRAM IANCU.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.77/2019 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 4, STRADA GENERAL DRAGALINA.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.78/2019 DE APROBARE A PROIECTULUI (CERERII DE FINANȚARE) ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE
PROIECT: ” „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” – cod SMIS 117296”
Axa prioritară: 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de Investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale
Apel de proiecte nr.: POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

7. Hotărârea nr.79/2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 15.500 lei în vederea organizării vizitei delegaţiei din Varpalota- Ungaria la Petroşani, în perioada
24-26 martie 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.80/2019 privind aprobarea deplasării unei delegaţii formate din elevi şi profesori de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” din Petroşani la Varpalota – Ungaria, în perioada 27-31 martie 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.81/2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea participării echipei ,,AlphaBit” de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Petroşani la etapa naţională de robotică, ce va avea loc la Bucureşti în perioada 21-24.03.2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr.82/2019 privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul ( dus-întors) şi utilizarea benzii transportoare pentru un grup de copii şi însoţitorii acestora de la centrul de zi ,,Maria Stein”, în perioada 28-31 martie 2019, cu ocazia taberei de schi din staţiunea Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

Petroşani, 19 martie 2019

SECRETAR,
JR. DELIA VELICI

Comments are closed