Minuta sedinta CL 17.12.2018

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1187/2018, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.435/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizați pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 2, STRADA CARPAȚI .
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.436/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizați pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 33, STRADA VIITORULUI.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

3 Hotărârea nr.437/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizați pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 9A, STRADA AVRAM IANCU.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.438/2018 DE APROBARE A PROIECTULUI (CERERII DE FINANȚARE) ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECT: ” „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” – cod SMIS 119885”Axa prioritară: 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbonPrioritatea de Investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale Apel de proiecte nr.: POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.439/2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri” ( d-nii consilieri Barbu şi Vladislav)

6.Hotărârea nr.440/2018 privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri” ( d-nii consilieri Barbu şi Vladislav)

7. Hotărârea nr.441/2018 privind aprobarea alocării din Bugetul Instituţiilor Publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018, a sumei de 86.000 lei ( cu TVA) în vederea achiziţionării unui transportor cu bandă în lungime de 40 m.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

Petroşani, 17 decembrie 2018

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed