Minuta sedinta CL 17.09.2015

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 17 SEPTEMBRIE 2015

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1625/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.244/2015 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.245/2015privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi al serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.246/2015 privind transformarea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Petroşani în Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Petroşani, aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.247/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Petroşani,
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.248/2015 privind aprobarea preluării fără plată de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a microbuzului marca Opel Movano 16+1 locuri.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.249/2015 privind darea în administrare a microbuzului marca Opel Movano 16+1 locuri către C.E.B. Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.250/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 15.000 lei în vederea organizării celei de a V-a ediţii a ,,Târgului de produse tradiţionale”, în luna octombrie 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.251/2015 pentru stabilirea destinaţiei unui imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.252/2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.253/2015 privind darea în folosinţă gratuită către A.D.I. „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”,a spaţiului situat în str. 1 Decembrie 1918, bl.67, parter, în suprafaţă de 21,90 mp., pe o perioadă de 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.254/2015 privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Adunările Generale ale A.D.I.„Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” şi A.D.I. Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

12 .Hotărârea nr.255/2015 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 28 mp., situată în str. Anghel Saligny.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” (dl. consilier Cornea)

13..Hotărârea nr.256/2015 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1,00 mp., situată în Masivul Parâng, str. Bujorului, în vederea amplasării unui stâlp.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.257/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare termică Grădiniţa nr. 2, PP ( program prelungit), din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15.. Hotărârea nr.258/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare termică Grădiniţa nr. 2, PN ( program normal), din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr.259/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare termică Grădiniţa nr. 3, din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

17. Hotărârea nr.260/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program normal și prelungit” finanțat prin Programul național de dezvoltare locală, Subprogramul “Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”,Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ preuniversitar.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”
18. Hotărârea nr.261/2015 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani doamnei ŞODOLESCU PETRONELA.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

19.Hotărârea nr.262/2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Şcolii Sanitare Postliceale ,,Carol Davila” Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret

Petroşani, 17 septembrie 2015

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed