Minuta sedinta CL 16.11.2016

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1620/2016, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 12 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.305/2016 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroșani
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.306/2016 privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.307/2016 privind suplimentarea sumei aprobate prin HCL 273/2016 cu suma de 4.500 lei în vederea organizării unui spectacol de teatru pentru copii.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.308/2016privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale din municipiul Petroşani la Varpalota Ungaria, în perioada 28-30 noiembrie 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

5.Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 156 mp. situat în str. Independenţei, nr.37, către S.C.Visa S.A. Petroşani, a fost amânat.

Petroşani, 18 noiembrie 2016

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed