Minuta sedinta CL 15.06.2015

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 15 IUNIE 2015

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.959/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 10 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.183/2015 privind acceptarea ofertei făcute de Heral Consult IPURL, lichidator judiciar al Asociaţiei Club Sportiv Jiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.184/2015 privind aprobarea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, în municipiul Petroşani .
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

Petroşani, 15 iunie 2015

SECRETAR
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed