Minuta sedinta CL 15.05.2019

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 448/2019, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr. 154 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru”.

2.Hotărârea nr. 155 privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a UAT Petroşani în proprietatea publică a UAT Petrila a două parcele de teren, în vederea realizării obiectivului de investiţii,,Construire Pod Legătură Centura Petrila” precum şi a străzii Dealului în vederea reabilitării şi modernizării străzii în cadrul proiectului demarat de UAT Petrila.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru”.

3.Hotărârea nr. 156 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între U.A.T. Municipiul Petroşani – prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi U.A.T. Judeţul Hunedoara – prin Consiliul Judeţean Hunedoara pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii ,,Amenajare sens giratoriu intersecţia DN 66 cu str. Dealului “ Municipiul Petroşani judeţul Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru”.

4.Hotărârea nr. 157 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 113.500 lei în vederea organizării ,,Zilelor Municipiului Petroşani” ediţia a XVIII-a în perioada 31.05-02.06.2019
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru”.

5.Hotărârea nr. 158 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea asigurării cheltuielilor legate de transportul reprezentanţilor Ansamblului ,,Doina Munţilor Parâng “ la cea de a 52-a ediţie a Festivalului Folcloric Păstoresc ,,Urcatul oilor la munte”, la Novaci, în data de 19 mai 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”.

6.Hotărârea nr. 159 privind constituirea echipei mobile în vederea intervenţiei de urgenţă în cazurile de violenţă domestică în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”.

7.Hotărârea nr. 160 privind stabilirea condiţiilor de încheiere şi prelungire a duratei contractelor de închiriere şi a contractelor de concesiune.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”.

8.Hotărârea nr. 161 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Petroșani în calitate de coorganizator alături de S.C. Media Press Event SRL la organizarea evenimentului cultural ,,Zilele Municipiului Pertroșani 2019”
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru”.

Petroşani, 15 mai 2019

SECRETAR,
JR. DELIA VELICI

Comments are closed