Minuta sedinta CL 14.10.2015

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr 1793/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre:

1. Hotărârea nr.273/2015 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

Petroşani, 14 octombrie 2015

SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed