Minuta sedinta CL 14.09.2016

EDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2016

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1272/2016, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.237/2016 privind rectificarea bugetului municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.238/2016 pentru completarea art.10 alin.1 din Anexa 1 la H.C.L. nr.128/2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.239/2016 privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul al participanţilor la proiectul european ,,Zilele Societăţii civile” în data de 30.09.2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.240/2016 pentru completarea prevederilor pct. II.2, alin. II.2.4. din Regulamentul cadru de închiriere a spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Petroşani, aprobat prin HCL nr.102/2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

Petroşani, 15 septembrie 2016

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed