Minuta sedinta CL 14.07.2015

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1148, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.201/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.202/2015 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

Petroşani, 14 iulie 2015

SECRETAR
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed