Minuta sedinta CL 14.02.2019

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.156/2019 emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.34/2019 privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.35/2019 privind aprobarea Proiectului „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 1, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 3.2, Apel de proiecte nr. POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI si a cheltuielilor legate de acesta.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.36/2019 privind aprobarea Proiectului „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 2, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 3.2, Apel de proiecte nr. POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI si a cheltuielilor legate de acesta
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.37/2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1 ”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.38/2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2 ”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.39/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 161/2018 privind aprobarea documentului Politica de Parcare ” Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului ”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.40/2019 .privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.500 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Şcoala Gimnazială I.G.Duca al evenimentului ,,Unite through traditions, music, nature and sport” din cadul programului Erasmus+, ce se va desfăşura la Petroşani, în perioada 9-16 martie 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

Petroşani,15 februarie 2019

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed