Minuta sedinta CL 12.10.2015

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr 1782/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.268/2015 privind privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.269/2015 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.270/2015 privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. TERMOFICARE SERV SRL.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.271/2015 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale, locuinţe din fondul locativ şi a unui schimb de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.272/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.340 lei în vederea participării elevului Prcsina Fabiani Gabriel Andrei la concursul internaţional de pian care se va desfăşura în perioada 19-23 octombrie la Nisa, Franţa
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

Petroşani, 12 octombrie 2015

SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed