Minuta sedinta CL 12.04.2017

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.682/2017, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1. Hotărârea nr.67/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică” propus pentru finanțare prin POR 2014-2020, AP 5, Prioritatea de investiții 5.1.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.68/2017 de aprobare a proiectului ”Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică”și a cheltuielilor legate de proiect.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

Petroşani,12.04.2017

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed