Minuta sedinta CL 09.08.2017

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1291/2017, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1291/2017, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.La şedinţă au participat un număr de  13 consilieri locali.În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate  următoarele hotărâri:
1.Hotărârea nr. 197/2017  privind  alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea a fost adoptată cu  12  voturi ,,pentru”

2.Hotărârea nr. 198/2017 privind abrogarea HCL nr.123/2015 proiect de hotărâre privind abrogarea HCL 123/2015 privind reglementarea funcționării Târgului de produse industriale noi și a Târgului de produse  second -hand Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi ,,pentru”

3. Hotărârea nr.199/ 2017 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 30.000  lei în vederea participării  Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de  Asociaţia Casa Pro Urbis, AS Bike & Run Petroşani, Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Petroşani, Salvamont Petroşani, Crucea Roşie Petroşani, Toma Coconea şi Avram Iancu, la I  ediţie a concursului ,,Petroşani -Parâng Trail Run” din data de 16.09.2017
Hotărârea a fost adoptată cu  voturi  13 ,,pentru”

4.Hotârea nr. 200/2017 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municpiului Petroșani în calitate de coorganizator alături de S.C. Media Press Event SRL la organizarea manifestării ,, Festivalul Berii” în perioada 18-20 august 2017
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru”  și  1 ,,abținere”

              Petroşani, 10 august 2017
SECRETAR,        JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed