Minuta sedinta CL 09.07.2015

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1136, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 12 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.199/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.200/2015 pentru modificarea Art. 5 din HCL 168/2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,a amplasamentului Cinematograf Victoria si teren aferent și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Reabilitarea și modernizarea cinematografului „VICTORIA” din municipiul Petroșani.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

Petroşani, 8 iulie 2015

SECRETAR
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed