Minuta sedinta CL 09.06.2016

ŞEDINŢEI  DE ÎNDATĂ  A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA  DE  9 IUNIE  2016

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.777/2016, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11  consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată  următoarea hotărâre:

1.Hotărârea nr.169/2016 privind aprobarea participării  Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator  alături de SC Media Press Event SRL la organizarea manifestării ,,Festivalul Berii”, în perioada 17-19 iunie 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

Petroşani, 10 iunie  2016

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed