Minuta sedinta CL 09.01.2017

ŞEDINŢEI  DE ÎNDATĂ  A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA  DE  9 IANUARIE 2017

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.29/2017, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13  consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate  următoarele hotărâri::

1.   Hotărârea nr.1/2017  privind  alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu  12   voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.2/2017 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului Sectiunii de dezvoltare pe anul 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu  13  voturi,,pentru”

Petroşani, 9 ianuarie  2017

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed