Minuta sedinta CL 08.12.2015

ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 08 DECEMBRIE 2015

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 08 decembrie 2015, a fost convocata prin Dispoziţia nr.2341/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 12 consilieri în funcţie.
În şedinţă a fost dezbatută şi adoptată următoarea hotărâre:

1.Hotărârea nr.234/2015 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”.

Petroşani, 09.12.2015

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed