Minuta sedinta CL 08.01.2019

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.5/2019 emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre:

1. Hotărârea nr.1/2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local
a deficitului Sectiunii de dezvoltare pe anul 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

Petroşani, 8 ianuarie 2019

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed