Minuta sedinta CL 07.12.2016

ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 7 DECEMBRIE 2016

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1752/2016, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.327/2016 privind aprobarea Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.328/2016 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroșani
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.329/2016 privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani .
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.330/2016 privind suplimentarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul I al anului şcolar 2016-2017 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.331/2016 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 60.000 lei în vederea premierii cuplurilor care au împlinit cel puţin 50 ani, respectiv 60 ani de căsătorie, precum şi a elevilor şi sportivilor din municipiul nostru care au obţinut rezultate deosebite la concursuri/competiţii sportive naţionale şi internaţionale.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.332/2016 pentru modificarea Anexelor la HCL nr.311/2015 şi HCL nr. 312/2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.333/2016 pentru aprobarea repartizării unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

Petroşani, 8 decembrie 2016

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed