Minuta sedinta CL 06.05.2019

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 413/03.05.2019, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.150/2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru” şi 2 ,,împotrivă” ( d-nii consilieri Vladislav şi Barbu)

2.Hotărârea nr.151/2019 privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul pentru participanţii la acţiunea studenţească MOUNTAIN TREASURE , în perioada 17.05.2019-19.05.2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.152/2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea asigurării cheltuielilor legate de transportul reprezentanţilor Ansamblului ,,Jienii Petroşanilor “ la cea de a 52-a ediţie a Festivalului Folcloric Păstoresc ,,Urcatul oilor la munte”, la Novaci, în luna mai 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.153/2019 privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul pentru participanţii la Proiectul ERASMUS + în data de 8 mai 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

Petroşani, 6 mai 2019

SECRETAR,
JR. DELIA VELICI

Comments are closed