Minuta sedinta CL 04.05.2017

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.768/2017, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de  15  consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate  următoarele hotărâri::

1. Horărârea nr.98/2017 privind  aprobarea  alocării din bugetul local a sumei de 155.000 lei în vederea organizării ,, Zilelor Municipiului Petroşani” ediţia a XVI-a, în perioada 31.05-04.06.2017.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

2.  Horărârea nr.99/2017privind aprobarea alocării  din bugetul local a sumei de 88.500 lei în vederea organizării unor manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale a Copilului.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

3.  Horărârea nr.100/2017 privind  aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea asigurării cheltuielilor legate de transportul reprezentanţilor Ansamblului ,,Jienii Petroşanilor “ la cea de a 50-a ediţie a Festivalului Naţional  Pastoral ,,Urcatul oilor la munte”, la Novaci, în luna mai 2017.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

4. Horărârea nr.101/2017  privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 98 mp.situat în str. Livezeni, nr.3, către dl. Fâciu Drăgan Nicolae -Ciprian şi d-na Danciu Irina Elena.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

5.Horărârea nr.102/2017 pentru  modificarea art.4, lit. a din anexa la H.C.L.nr.193/2014 privind  aprobarea  metodologiei pentru efectuarea unor activităţi gospodăreşti de către persoanele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social .
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

6.  Horărârea nr.103/2017 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren in suprafată de 9 mp, situat in str.Universităţii, bl.6, ap.1, parter,  catre dl. Drescher Alexandru Adrian.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

Petroşani, 5 mai  2017

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed