Minuta sedinta CL 04.04.2019

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.5552/2019 emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.117/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 86/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1 ”.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.118/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2 ”.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.119/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.85/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2019 privind aprobarea Proiectului „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 2, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 3.2, Apel de proiecte nr. POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI si a cheltuielilor legate de acesta
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.120/2019 privind suplimentarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2018-2019 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani, aprobate prin HCL nr.96/2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

Petroşani, 4 aprilie 2019

SECRETAR,
JR. DELIA VELICI

Comments are closed