Minuta sedinta CL 03.12.2015

ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 3 DECEMBRIE 2015

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr 2322/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.321/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.322/2015 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul I al anului şcolar 2015-2016 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.323/2015 privind aprobarea organizării ,,TÂRGULUI DE CRĂCIUN “ în Municipiul Petroşani, în perioada 15-31.12. 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

Petroşani,3 decembrie 2015

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed