Minuta sedinta CL 03.11.2016

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1549./2016, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.300/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.301/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,, Extindere reţea gaze naturale presiune redusă pentru solicitant Colegiul Naţional Mihai Eminescu din municipiul Petroşani,str. 1 Decembrie 1918, nr.7, judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.302/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,, Extindere reţea gaze naturale presiune redusă pentru solicitant Colegiul Naţional de Informatică Carmen Sylva din municipiul Petroşani, str. Slătinioara, nr.10, judeţul Hunedoara” .
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.303/2016 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman Axa 6- ,,Educaţie şi competenţe”ˇApelul de proiecte nr.4 Programul ,,Şcoala pentru toţi”.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.304/2016 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani Episcopia Ortodoxă Română a Devei şi Hunedoarei şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara în vederea implementării activităţilor aferente proiectului: EDUCA – Egalitate, Daruire, Universalitate, Crezamant, Ajutor, Cod proiect: 106574, care este depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 Prioritatea de investiție 10i, apel de proiecte POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

Petroşani, 4 noiembrie 2016

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed