Minuta sedinta CL 03.11.2015

MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE  A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA  DE  3 NOIEMBRIE  2015

 Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1942/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.

La şedinţă au participat un număr de 13  consilieri locali.

În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată  următoarea  hotărâre:

 Hotărârea nr.304/2015 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2016.

Hotărârea a fost adoptată cu 13  voturi,,pentru”

 

Petroşani,  3 noiembrie  2015

SECRETAR

JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed