Invitatie sedinta CL 31.07.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de  31 iulie  2017, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 14 , având următorul :În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de  31 iulie  2017, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 14 , având următorul :

           P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

1.Proiect de hotărâre privind  alegerea preşedintelui de şedinţă
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.182/2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind  revocarea HCL nr.187/2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

 

Petroşani,31 iulie 2017

PRIMAR, FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

 

Comments are closed