Invitatie sedinta CL 31.05.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 31 mai 2017 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 14,30 , având următorul :

P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

1.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului  local al Municipiului Petroşani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.200 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de SC Transilvania Film SRL, privind proiecţia filmului Planeta Petrila, la Petroşani, în luna iunie 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 30.05.2017

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed